Tôi có cần thực hiện sàng lọc người mang mầm bệnh không nếu gia đình tôi không có lịch sử đối với các điều kiện di truyền ?

Theo dõi