Tôi có thể làm xét nghiệm DNA khi đang bị bệnh hay đang dùng thuốc không?

Theo dõi